Fundatia A.E.R.
Raport Anual
Raport Anual 2011

Cuprins:

Istoric, misiune şi viziune

Programe de acţiune

Proiecte elaborate şi implementate

Participări la evenimente şi reţele de ONG-uri

Informaţii financiare

Lista membrilor Consiliului Director

   1. Istoric, misiune şi viziune

Fundaţia „Acţiunea Ecologică Română” (Fundaţia AER) este primul ONG din România democrată şi cea mai activă organizaţie de mediu din Dolj.
A fost înfiinţată la 27 decembrie 1989 şi recunoscută de Judecătoria Craiova la 30 ianuarie 1990, sub denumirea de “Asociaţia Acţiunea Ecologică Română” iar din anul 1999  asociaţia s-a transformat în fundaţie, pentru a putea înfiinţa instituţii / unităţi de învăţământ.
Astfel, până acum a înfiinţat:  Universiatea Ecologică din Craiova, Şcoala Postliceală Ecologică din Craiova, Şcoala Postliceală din Calafat şi Liceul Ecologic din Craiova (liceul fiind singura unitate de învăţământ înfiinţată care nu a funcţionat).
Viziunea Fundaţiei AER este refacerea echilibrului ecologic general, ca imperativ al secolului XXI, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii umane.
Această viziune este determinată de raspunsul afirmativ la următoarele întrebări:
1. Civilizaţiile dispărute s-au autodistrus fiindcă nu au respectat principiile unei dezvoltări durabile?
2. Schimbările climatice (inundaţii catastrofale, secetă, iarnă fără zăpadă, temperaturi extreme etc.) nu se datorează unei dezvoltări nedurabile?
3. Protecţia socială precară şi alte lipsuri economice nu sunt determinate şi de limitele resurselor naturale?
Misiunea Fundaţiei A.E.R.  este de a contribui la educaţia ecologică, la protecţia mediului şi reconstrucţia ecologică, necesare dezvoltării durabile, locală, naţională şi europeană.

2. Programe de acţiune :  

Pentru îndeplinirea misiunii asumate ne-am dezvoltat şi diversificat activitatea în următoarele 10 mari programe de acţiune ecologică:
P1/1990 – Programul pentru Acţiuni Ecologice  Demonstrative;
P2/1991 – Programul pentru Educaţie Civic-Ecologică;
P3/1993 – Programul pentru Reconstrucţie Ecologică şi Dezvoltare Durabilă;
P4/1996: Programul pentru Ecologie Urbană;
P5/1997: Programul pentru Învăţământ Ecologic;
P6/2000: Programul pentru Proiectare şi Consultanţă Ecologică;
P7/2001: Programul pentru Integrare Ecologică Europeană;
P8/2002: Programul pentru Medicină Naturistă;
P9/2003: Programul pentru Agricultură Ecologică “Vârtop 21”;
P10/2004: Programul pentru Doctrina Civic-Ecologică.

3. Exemple de proiecte elaborate şi implementate

3.1 Proiectul Săptămâna Ecologică 2011

Acest proiect cu autofinanţare reprezinta un set de eveniment pe care Fundaţia noastră îl organizează în fiecare an, în jurul zilei de 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului, începând cu anul 1996.
Agenda „Săptămânii Ecologice 2012”  a fost:
1 iunie 2011
Vernisarea fotoexpoziţiei “ Ocrotirea naturii în Oltenia”
Proiecţie de filme documentare pe problematica mediului: “HOME”

2 iunie 2011
Dezbatere:  “ Natura între artă şi realitate”
Conferinţă –  “Natura între bunăstare şi supravieţuire”
Simpozionul “Sănătatea naturii pentru sănătatea omului”

 3 iunie 2011
– Festivalul filmului documentar de mediu “LUMINA VERDE”
– Premierea câştigătorilor festivalului

 3 – 5 iunie 2011
Conferinţa ecologică a societăţii civile din ţările dunărene de la Belgrad, Craiova şi Vidin

3.2. Proiectul “Еco-force: Acţiuni comune pentru responsabilitatea faţă de mediu a
  firmelor dinregiunea transfrontalieră româno-bulgară

Finanţator:  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.
Obiectivul specific: creşterea gradului de conştientizare în rândul operatorilor economici transfrontalieri în vederea îmbunătăţirii performanţelor legate de mediu pentru a diminua impactul negativ asupra mediului natural în context transfrontalier.
Parteneri:

 • Camera de Comerţ şi Industrie din Ruse, Bulgaria
 • Camera Bulgaro-Română de Comerţ şi Industrie (BRCCI), Ruse
 • Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina,
 • Societatea Idein, Ruse

Perioadă de implementare: iunie 2010 – noiembrie 2011
Grupuri ţintă:
– întreprinderi, în special IMM-urile din zona eligibilă a programului (atât română cât şi
bulgară),
– organizaţii sectoriale şi de afaceri localizate în zona eligibilă (judeţele de graniţă),
– angajaţi ai companiilor ţintă.
Rezultate aşteptate:
– creşterea conştientizării în ceea ce priveşte protecţia mediului şi eco-management.
– reducerea impactului negativ asupra mediului printre cei mai mari poluatori.
Bugetul proiectului: 371 931.40 euro

 3.3. Şcoala Ecologică “Sf. Ştefan”

Această unitate de învăţământ reprezintă al doilea mare proiect, după Universitatea Ecologica din Craiova (care a functionat 4 ani de zile, în proceduri de autorizare).
Şcolala a fost înfiinţată sub egida Fundaţiei A.E.R, în anul 1999 şi este acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Ordin de Ministru 6193/2008, cu următoarele specializări:
Asistent Medical Generalist (AMG);
Asistent Medical de Farmacie (AMF);
O comparaţie obiectivă cu alte şcoli arată că în aceşti ani de funcţionare am dovedit că este  o şcoală care-şi îndeplineşte misiunea asumată, elevii clasându-se de obicei pe primele locuri la examenele de absolvire.
Foarte mulţi dintre absolvenţii şcolii lucrează în instituţii de prestigiu (spitale,farmacii) şi, din ce în ce tot mai mulţi, în alte ţări din Uniunea Europeană.

3.4. Proiectul de formare ca Administratori de Imobile

Acest curs este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (C.N.F.P.A.) si are ca scop dezvoltarea abilităţilor pentru viitorii administratori de imobile. Se adresează, mai ales, celor care doresc să lucreze la asociaţiile de proprietari dar şi celor care  pot fi  solicitaţi la gestionarea hotelurilor, a căminelor studenţeşti sau şcolare.
Un bun manager de condominiu va trebui să aibă capacitatea de a organiza, planifica, rezolva şi verifica buna gospdărire şi întreţinerea imobilelor, a acţiunilor de interes comun pentru menţinerea unui climat de bună convieţuire şi respect reciproc între proprietari, locatari, utilizatori( ai spaţiului comun) şi nu în ultimul rând pentru protejarea mediului înconjurător.
Curaţenia spaţiilor comune, natura, echilibrul şi frumuseţea grădinilor din jurul bloculului , cât şi locul de joacă al copiilor trebuie să atragă cat mai mulţi voluntari din rândul proprietarilor.

3.5. Proiectul Micropepiniere Scolare 

În mileniul trei, un mileniu agresiv, dezvoltat împotriva principiilor dezvoltării  durabile, populaţia plăteşte scump pentru aşa –zisa „ modernizare a societăţii ”.
Defrişările masive ale pădurilor au dus la adevărate crime împotriva naturii. Zonele defrişate până în prezent sunt atât de mari încât ar trebui  sute de ani de recuperare naturală pentru a reface vegetaţia originală.
De aceea, pădurea şi diaspora verde trebuie « ajutată » cu plantaţii făcute de oameni, mai ales de către cei care au profitat direct de lemnul obţinut prin tăieri şi defrişări abuzive.
Fiecare generaţie este responsabilă de  menţinerea sau dezvoltarea  suprafeţelor verzi la necesarul echilibrului ecologic şi la transmiterea acestei bogăţii inestimabile.
Având în vedere acestea şi ţinând cont că avem un mare deficit de suprafeţe verzi (fond forestier şi diaspora verde)  a devenit o urgenţă implicarea generală a populaţiei pentru dezvoltarea suprafeţelor verzi.
Astfel, organizaţia noastra a iniţiat încă din 2007, în cadrul proiectelor din Programul CBC Romania-Bulgaria,  un proiect denumit micropepiniere scolare şi am realizat peste 7 astfel de micropepiniere,  precum Micropepiniera de salcâmi de la Leamna de Sus, de la Grupal Şcolar C.F.R., Craiova  şi de la Liceul Agricol Malu Mare.
Acest proiect continuă prin surse proprii.

4. Participări la evenimente şi reţele de ONG-uri:

–  Coaliţia de Mediu din Romania;
–   Forumul Societăţii Civile al ţărilor din bazinul hidrografic al Dunării;
– ONG fest 2011 – Miercurea Ciuc;

5. Informaţii financiare

În anul 2011 activitatea Fundaţiei A.E.R a constat în derularea unor cursuri de formare profesională a adulţilor precum şi în realizarea unor proiecte cu finanţare din fonduri europene.
Astfel, în anul financiar 2011, s-au realizat venituri totale în sumă de 492 561 lei iar cheltuielile aferente acestora fiind de 542 071 lei.

 • Componenţa Consiliului Director al fundaţiei:
 • Preşedinte fondator – mat.pr. Codreşi Teclu
 • Vicepreşedinte – dr. Codreşi – Şerban Ramona –Carmen
 • Vicepreşedinte – ing. Codreşi Cristian – Constantin
 • Administrator – prof. Codreşi Milana
 • Secretar general – dr. chim.fiz. Sbîrnă Sebastian
 • Asistent Manager – ing.eco. Ghindeanu Claudia
 • Contabil – ec. Burada Marin