Fundatia A.E.R.

Proiecte

Principalele proiecte de succes elaborate şi dezvoltate de Fundaţia AER

Prin dezvoltare durabila se întelege, conform definitiei recunoscuta de peste 25 de ani, cresterea calitatii vietii în functie de resursele naturale limitate ale Terrei, tarilor si regiunilor.
Exemple de contributii concrete ale fundatiei noastre sunt urmatoarele proiecte, cu finanatare sau cu autofinantare:

1. Proiectul “Saptamâna Ecologica”

Este un proiect de educatie civic-ecologica, început în 1994, dupa marea conferinta ONU din anul 1992 de la Rio de Janeiro si este organizat în jurul datei de 5 Iunie – Ziua Mondiala a Mediului, împreuna cu alte ONG-uri din tara si din Uniunea Europeana, inclusiv Bulgaria.
Este un proiect finantat din surse proprii.

—————————————————
2. Proiectul: “Asociatiile de proprietari si un mediu mai curat”

Finantator: Centrul Regional de Protectia Mediului România (REC)
Scopul proiectului: Cursuri pentru managerii asociatiilor de proprietari si educatia ecologica pentru protectia si dezvoltarea zonelor verzi din cadrul asociatiilor de proprietari din Craiova.

Perioada de implementare: 2000 – 2001

Rezultatele proiectului:
– calificare a 24 de administratori;
– specializare a 3 presedinti de asociatii;

Bugetul proiectului: 4.270 lei

—————————————————
3. Proiectul “GORE – Gestionarea Optima a Resurselor Energetice, preocupare prioritara a autoritatilor locale si a organizatiilor cetatenesti”

Sursa de finantare: Asociatia Primariilor din Olanda si Guvernul României.
Scopul proiectului: reducerea consumului de resurse naturale (apa si energie termica) prin contorizarea consumurilor la asociatiile de proprietari�din Craiova si Slatina

Perioada de implementare: 2001- 2002

Rezultatele proiectului: montarea a doua gigacalorimetre, unul în Craiova si unul în Slatina si realizarea unor audituri energetice pentru fiecare tip de cladire.

Bugetul proiectului: 2.375 Euro din care 1.120 Euro co-finantare A.E.R.

—————————————————
4. Proiectul: Actiunea “ECOS” a fost finantat prin Programul GRASP în anul 2003.

Scopul proiectului: realizarea unui parteneriat durabil între Administratia Publica Locala, Asociatiile de Proprietari si ONG-urile de mediu din Craiova, prin intermediul dezvoltarii institutionale a Centrului de Resurse al Uniunii Asociatiilor de Proprietari (C.R – U.A.P. Craiova).

Rezultatele proiectului:
– cinci platforme de colectare selectiva a deseurilor menajere.
– diseminarea unei culturi civic-ecologice în rândul tinerilor si constientizarea civica pentru colectarea selectiva a deseurilor.
– grupul consultativ de mediu realizat împreuna cu autoritatile publice locale.
– plan de colectarea selectiva a deseurilor.

Bugetul proiectului: 34.325 USD din care 8.582 USD co-finantarea fundatiei

—————————————————
5. Proiectul “Scoala Civic-Ecologica din Oltenia”

Proiectul a fost finantat de Administratia Fondului pentru Mediu. Proiectul s-a adresat ONG-urile de mediu si liceelor din cele cinci orase resedinta de judet, din Oltenia .
Scopul proiectului a fost informarea civic-ecologica a celor doua grupuri tinta, formate din persoane abilitate si persoane care au nevoie de educatie ecologica.

Perioada de implementare: 11.07.2007 – 10.06.2008

Rezultatele proiectului au fost:
– cresterea nivelului de constientizare civic-ecologica în acele cinci orase ale Olteniei;
– reducerea presiunii umane asupra mediului natural;
– întarirea relatiilor între ONG-urile de mediu din cele cinci judete ale Olteniei.

Buget proiectului a fost de 20.510 lei.

—————————————————
6. Proiectul ACTIUNEA DANUBIUS 2007″, proiect finantat prin Programul PHARE Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 2005.

Principalul obiectiv a vizat formarea unei culturi ecologice a responsabililor din administratia publica si a tinerilor implicati în procesul de învatamânt, atât din România cât si din Bulgaria.
Scopul proiectului a fost acela de a forma si dezvolta o structura mixta de cooperare, capabila sa contribuie la elaborarea si aplicarea unor strategii de mediu prielnice unei dezvoltari durabile în zona vizata, denumita de noi “Ecoregiunea Danubius III”. Zona de actiune a proiectului a inclus judetele Dolj, Mehedinti si Olt din România, respectiv districtele Vidin, Vrata si Montana din Bulgaria.

Perioada de implementare: 14.09.2007 – 14.09.2008.

Rezultate proiectului au fost:
– nivel de constientizare civic-ecologica crescut;
– un Plan de Actiune Strategic (PAS) pentru un management comun de mediu, prielnic unei dezvoltari durabile în aceasta Ecoregiune;
– o structura mixta pentru analiza, consultanta si propuneri – Consiliul Ecologic Danubius.
Prin acest proiect am realizat un numar de 7 pepiniere scolare în Craiova, Leamna de Sus, Calafat, Bechet si Malu Mare. Ulterior, cu ocazia Lunii Padurii, puietii din aceste pepiniere au fost plantati în diverse locatii din Craiova.
Parteneri: Primaria Vidin, Asociatia ONG-urilor din Lom, Consiliul Judetean Dolj, Primaria Bechet

Valoarea totala a proiectului a fost de 45.000 de euro.

—————————————————
7. Proiectul “Studiu pentru Ecoirigatii” , proiect derulat în 2007 si 2008, a fost finantat de Programul PHARE Cooperare Transfrontaliera România Bulgaria 2005.

Obiectivul specific – protectia solului si subsolului din zonele cu sisteme de irigatii, prin captarea si ecologizarea apei din Dunare în vederea sustinerii culturilor agricole, în perioadele fara ploi suficiente.

Perioada de implementare: 30.11.2007 – 30.10.2008.

Rezultate:
– Studiu integrat, în baza unei aplicatii-pilot si cu plan de masuri
pentru realizarea irigatiilor;
– Constituirea a doua retele de colaborare, în judetele Dolj si Vrata;
– Reducerea gradului de poluare a culturilor irigate (porumb, lucerna, varza si ardei) .

Parteneri:
– Prietenii Parcului Natural “Vratchansky Balkan”
– Agentia Regionala pentru Protectia Mediului
– Primaria orasului Bechet

Valoarea totala a proiectului a fost de 70.000 Euro cu o contributie a partenerilor de 12 % (Fundatia AER – 5% si Primaria Bechet -7% ).

—————————————————

8. Proiectul “Eco-force: Actiuni comune pentru responsabilitatea fata de mediu a firmelor din regiunea transfrontaliera româno-bulgara” – proiect finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013 care s-a derulat între 2010-2011.

Obiectivul proiectului: cresterea gradului de constientizare în rândul operatorilor economici transfrontalieri în vederea îmbunatatirii performantelor legate de mediu pentru a diminua impactul negativ asupra mediului natural în context transfrontalier.

Parteneri:
– Camera de Comert si Industrie din Ruse, Bulgaria
– Camera Bulgaro-Româna de Comert si Industrie (BRCCI), Ruse
– Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina,
– Societatea Idein, Ruse

Perioada de implementare: iunie 2010 – noiembrie 2011

Grupuri tinta:
– întreprinderi, în special IMM-urile din zona eligibila a programului (atât româna cât si bulgara),
– organizatii sectoriale si de afaceri localizate în zona eligibila (judetele de granita),
– angajati ai companiilor tinta.

Rezultate asteptate:
– cresterea constientizarii în ceea ce priveste protectia mediului si eco-management.
– reducerea impactului negativ asupra mediului printre cei mai mari poluatori.

Bugetul proiectului: 371 931.40 euro

—————————————————

9. Proiectul “Reteaua de Turism Integrat Transfrontalier” , COD MIS 569.

Axa prioritara: Dezvoltarea Economica si Sociala – coeziunea dezvoltarii economic – sociale prin identificarea si sporirea în comun a avantajelor comparative ale zonei.
Aria cheie de interventie: Sprijin pentru cooperarea transfrontaliera de afaceri si promovarea imaginii si identitatii regionale.
Operatiune indicativa: Promovarea retelelor de turism transfrontalier si diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere existente.

Parteneri:
Partener lider/1 – Fundatia “Actiunea Ecologica Româna”
Partener 2 – Primaria Hayredin
Partener 3 – Primaria Bucovat
Partener 4 – Arhiepiscopia Craiova
Partener 5 – Primaria Bechet

Buget total: 780.022,88 euro din care:
-Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – 661,615.40
-Cofinantare nationala, din care:
> Contributie de la bugetul de stat rom�n – 76,854.03
> Contributie de la bugetul de stat bulgar – 24,548.94
– Contributii proprii – 17,004.51

Obiectiv general: Dezvoltarea economica durabila a regiunii de granita prin promovarea turismului integrat în judetele/districtele Dolj, Mehedinti, Vidin si Vratsa

Obiective specifice:
1. Apropierea cetatenilor din judetele Dolj si Mehedinti de cetatenii din districtul Vrata si Vidin, prin cooperarea si promovarea patrimoniului natural, cultural si istoric,
2. Formarea si permanentizarea cooperarii transfrontaliere în domeniul turismului integrat transfrontalier.

—————————————————
10. Proiectul “Dotarea Centrului de formare si Documentare pentru asociatiile de proprietari”, cod SMIS 47739.

Obiectiv specific:
– contributie la cresterea productivitatii întreprinderilor romînesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE , prin imbunatatirea conditiilor de studiu a viitorilor angajati.
– cresterea utilizarii TIC prin upgradarea conexiunii broadband si dotarea cu echipamente IT a centrului.

Perioada de implementare: 2014

Grupul tinta:
– in cadrul proiectului vor avea acces la utilizarea TIC personae tinere sau in virsta , femei sau barbati, indifferent de religie,pozitie sociala sau dizabilitati..

Rezultate:
– imbunatatirea accesului cursantilor la internet , echipamente conexe si un software adecvat pentru cresterea performantelor la locul de munca. In acelasi timp , asigura sustenabilitatea prin punerea la dispozitie a administratorilor de imobile din Craiova,dolj si judetele limitrofe , a unei banci de date specifice functionarii asociatiilor de proprietari .

Buget: 46.335.31 lei.

—————————————————
11. Proiectul Manager pentru asociaţiile de proprietari in Craiova, proiect finanţat de FDSC Bucuresti cu 4.400 EURO, din care 10% EURO a fost contribuţia Fundaţiei A.E.R.
Obiectivele urmărite:
– formarea profesională a administratorilor de proprietari din municipiul Craiova
– formarea şi dezvoltarea abilităţilor de management.
Acest curs a reprezentat punctul de plecare pentru formarea profesională ulterioară peste 380 de cursanţi.
Grup ţintă: 30 de administratori in Craiova.
Perioada de implementare: 01.03.1997 – 31.12.1997.

—————————————————
12. Proiectul Universitatea Ecologica din Craiova, proiect realizat cu auto-finantare, prin intermediul taxelor de scolarizare Valoarea totala a proiectului: aproximativ 24500 Euro.
Obiectivele urmarite:
-formarea viitorilor specialisti in Ecologie, peste 70 de studenti in specializarea “Ecologie si protectia mediului”
Grupul tinta: tineri absolventi de liceu cu inclinatii pentru siinta mediului.
Perioada de implementare: 1999 – 2004.

—————————————————
13. Proiectul Scoala ecologica din Calafat, proiect cu auto-finantare, ce a functionat timp de 4 ani, avand ca absolventi 123 asistenti medicali si 47 de agentii vamali .

Valoarea totala a proiectului: Aproximativ 34.000 Euro.
Perioada de implementare: 2000 – 2005.

—————————————————
14. Proiectul Dezvoltarea abilitatilor profesionale de nursing, ale elevilor Scolii de Ecologice “Sfantul Stefan”, un proiect finantat prin intermediul programului Leonardo da Vinci ( program de mobilitati).

Buget: 75.000 Euro
Scopul proiectului:
– dezvoltarea competentelor specifice ale tinerilor in curs de formare ca asistent medical generalist / asistent in Italia.
Acest curs de formare vizeaza:
– completarea abilitatilor practice ale tinerilor din anul final de studiu, astfel incat sa indeplineasca standardele profesionale europene;
– abordarea de noi metodologii si practici sanitare in context european;
– implicarea viitorilor asistenti medicali in problematica ocuparii fortei de munca in contextul standardelor profesionale europene;
– dezvoltarea abilitatilor lingvistice.
Perioada de implementare:
1. 06.12.2007 – 20.05.2008
2. 14.05.2009 – 02.01.2010
3. 09.12.2009 – 30.07.2010
4. 29.09.2010 – 17.06.2011

—————————————————
Proiectul de parteneriat GRUNDTVING: Interculturalitatea in spatiul european 2008-2010 parteneri fiind unitati sanitare de stat si private din Germania, Bulgaria, Regatul Unit al Marii Britanii.

—————————————————
Ultimul exemplu de proiect, la care se lucreaza din 1991, este un proiect din domeniul Ecologiei Sistemice, unde s-au definit cateva elemente fundamentale si s-au identificat altfel de relatii de dependenta sociala, economica si ecologica care prin modelare matematica pot sa conduca în mod real la dezvoltarea-durabila.
în cadrul acestor programe si proiecte dezvoltam parteneriate cu ONG-uri din tara, exemplu “Coalitia de Mediu din Romania”, cu ONG-uri din Uniunea Europeana, exemplu “Forumul Societatii Civile Dunarea” sau cu universitati, precum cele mentionate sau Universitatea Legnita din Polonia.

Fundatia A.E.R

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Prin dezvoltare durabila se întelege, conform definitiei recunoscuta de peste 25 de ani, cresterea calitatii vietii în functie de resursele naturale limitate ale Terrei, tarilor si regiunilor.

Uniuniea Europeana

Guvernul Romaniei

Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2007-2013