Fundatia A.E.R.

Pepiniera

Despre micropepiniere

Proiectul “ Acţiunea Danubius 2007” a conţinut  un set de activităţi menite să aibă contribuţii fundamentale, la formarea unei atitudini civic-ecologice corecte, precum şi pentru luarea  unor decizii administrative durabile bazate pe înţelegerea că dezvoltarea  social-economica depinde fundamental de condiţiile de mediu .
Inundaţiile din ultimul deceniu şi  problemele social-economice determinate de acestea dovedesc cât de grave sunt consecinţele unei dezvoltări nedurabile, cauzate de atitudinea ostilă  faţă de mediul natural şi de acordarea unor priorităţi secundare pentru problematica de mediu.
Marele savant Grigorie Antipa avertiza încă de acum  100 de ani (în 1910)  că „ îndiguirea Dunării ar duce la consecinţe incalculabile…”  dar nu s-a ţinut cont de acest sfat documentat, nici atunci, nici acum 50 de ani şi nici acum, iar la ora actuală consecinţele sunt incalculabile.
Oprirea declinului ecologic mai este posibilă doar prin decizii majore, care să coreleze creşterea calităţii vieţii oamenilor cu posibilităţile afectate şi reduse ale mediului natural. Aceasta presupune înţelegere şi conformare, presupune un nivel crescut de conştientizare civică şi ecologică, precum si structuri / organisme pentru colaborări locale, regionale şi guvernamentale.
Educaţia civic-ecologică a factorilor de decizie, este fundamentală pentru schimbarea atitudinii, pentru înţelegerea faptului că finanţarea pentru protecţia mediului natural şi reconstrucţia ecologică este mult mai mică decât cheltuielile ulterioare făcute pentru dezastrele create de subfinaţarea acestor lucrări (ex.  efortul financiar pentru probleme social-economice datorate inudaţiilor din primăvara anului 2006 de peste 200 milioane EURO).
Privită în ansamblu, contribuţia pădurii la menţinerea echilibrului ecologic, prezintă o importanţă deosebită atât prin  asigurarea oxigenului necesar vieţii oamenilor şi animalelor, prin formarea de perdele de protecţie cât şi prin masivitatea lor.
La aceste suprafete din domeniul forestier se adaugă aşa zisa „diasporă verde” – mulţimea de plante (arbori, arbuşti etc) situate în intravilanul localitătilor, în lungul căilor de acces terestru, feroviar sau naval şi în lungul apelor curgatoare.
Astfel, trebuie să observăm elementara necesitate a menţinerii si dezvoltarii “aurului verde” al planetei.

Încă din istorie, poporul român a avut o relaţie de respect şi subordonare necondiţionată  în faţa  “codrului ”, aşa  cum au numit poeţii minunatele păduri ale României.
“ Codrule Măria Ta
Lasă-mă sub poala ta
Că nimica no-i strica”
Poezia “Codrule Măria Ta” de Mihai Eminescu

 

    În mileniul trei, un mileniu agresiv, dezvoltat împotriva principiilor dezvoltării  durabile, se plăteşte scump pentru aşa –zisa „ modernizare a societăţii ”.  La ora actuală mai există ramuri industriale – al mobilei,  al hârtiei,  inds. chimică,  constructiile ,etc.). care se dezvoltă fără respectarea normelor privind protecţia mediului.
Defrişările masive ale pădurilor au dus la adevărate crime împotriva naturii. Zonele defrisate până în prezent sunt atât de mari încât ar trebui  sute de ani de recuperare naturală pentru a reface vegetaţia originală.
De aceea, padurea şi diaspora verde trebuie « ajutată » cu plantaţii facute de oameni, mai ales de către cei care au profitat direct de lemnul obţinut prin defrişare … necontrolată  (mai mult decat necesar şi posibil).
Fiecare generaţie este responsabilă de  mentinerea sau dezvoltarea  suprafetelor verzi la necesarul echilibrului ecologic si la transmiterea acestei bogăţii inestimabile.
Având în vedere acestea şi ţinând cont că avem un mare deficit de suprafeţe verzi (fond forestier şi diaspora verde)  a devenit o urgenţă implicarea generală a populaţiei pentru dezvoltarea suprafeţelor verzi.
Un prim pas de facut este dezvoltarea fondului pepeinier, la necesar, pasul doi este plantarea şi apoi, întreţinerea acestor suprafeţe înverzite.
Pepinierele comunale   şi micropepinierele şcolare constituie o soluţie şi un sprijin substantial in acest demers.

În cadrul proiectului “Acţiunea Danubius 2007”, proiect elaborat şi implementat  de fundaţia noastră,  au fost realizate 5 micropepiniere şcolare, la Ecocentrele realizate în cadrul proiectului, la următoarele locaţii:

 • Şcoala Ecologică “Sfântul Ştefan”, la baza experimentală de la Leamna de Sus
 • Grădina Botanică din Craiova
 • Liceul Teoretic “Henry Coandă” Craiova
 • Liceul  Teoretic Bechet
 • Clubul Copiilor Calafat.

În continuarea proiectului am menţinut micropepiniera de la Leamna de Sus şi am realizat alte doua micropepiniere, la Liceul CFR Craiova si Liceul Agricol Malu-Mare.
Sperăm ca exemplul nostru va fi preluat şi la nivel guvernamental fiindcă dezvoltarea suprafetelor verzi este o condiţie a refacerii climatului local, regional şi global.

Persoane de contact, pe adresa organizatiei noastre:

 • Teclu Codresi, preşedinte Fundaţia AER,
 • Daniela Birtu, coordonator pentru proiectul “Micropepiniere”

Proiectul “ Acţiunea Danubius 2007” a conţinut  un set de activităţi menite să aibă contribuţii fundamentale, la formarea unei atitudini civic-ecologice corecte, precum şi pentru luarea  unor decizii administrative durabile bazate pe înţelegerea că dezvoltarea  social-economica depinde fundamental de condiţiile de mediu .
Inundaţiile din ultimul deceniu şi  problemele social-economice determinate de acestea dovedesc cât de grave sunt consecinţele unei dezvoltări nedurabile, cauzate de atitudinea ostilă  faţă de mediul natural şi de acordarea unor priorităţi secundare pentru problematica de mediu.
Marele savant Grigorie Antipa avertiza încă de acum  100 de ani (în 1910)  că „ îndiguirea Dunării ar duce la consecinţe incalculabile…”  dar nu s-a ţinut cont de acest sfat documentat, nici atunci, nici acum 50 de ani şi nici acum, iar la ora actuală consecinţele sunt incalculabile.
Oprirea declinului ecologic mai este posibilă doar prin decizii majore, care să coreleze creşterea calităţii vieţii oamenilor cu posibilităţile afectate şi reduse ale mediului natural. Aceasta presupune înţelegere şi conformare, presupune un nivel crescut de conştientizare civică şi ecologică, precum si structuri / organisme pentru colaborări locale, regionale şi guvernamentale.
Educaţia civic-ecologică a factorilor de decizie, este fundamentală pentru schimbarea atitudinii, pentru înţelegerea faptului că finanţarea pentru protecţia mediului natural şi reconstrucţia ecologică este mult mai mică decât cheltuielile ulterioare făcute pentru dezastrele create de subfinaţarea acestor lucrări (ex.  efortul financiar pentru probleme social-economice datorate inudaţiilor din primăvara anului 2006 de peste 200 milioane EURO).
Privită în ansamblu, contribuţia pădurii la menţinerea echilibrului ecologic, prezintă o importanţă deosebită atât prin  asigurarea oxigenului necesar vieţii oamenilor şi animalelor, prin formarea de perdele de protecţie cât şi prin masivitatea lor.
La aceste suprafete din domeniul forestier se adaugă aşa zisa „diasporă verde” – mulţimea de plante (arbori, arbuşti etc) situate în intravilanul localitătilor, în lungul căilor de acces terestru, feroviar sau naval şi în lungul apelor curgatoare.
Astfel, trebuie să observăm elementara necesitate a menţinerii si dezvoltarii “aurului verde” al planetei.

Încă din istorie, poporul român a avut o relaţie de respect şi subordonare necondiţionată  în faţa  “codrului ”, aşa  cum au numit poeţii minunatele păduri ale României.
“ Codrule Măria Ta
Lasă-mă sub poala ta
Că nimica no-i strica”
Poezia “Codrule Măria Ta” de Mihai Eminescu

 

    În mileniul trei, un mileniu agresiv, dezvoltat împotriva principiilor dezvoltării  durabile, se plăteşte scump pentru aşa –zisa „ modernizare a societăţii ”.  La ora actuală mai există ramuri industriale – al mobilei,  al hârtiei,  inds. chimică,  constructiile ,etc.). care se dezvoltă fără respectarea normelor privind protecţia mediului.
Defrişările masive ale pădurilor au dus la adevărate crime împotriva naturii. Zonele defrisate până în prezent sunt atât de mari încât ar trebui  sute de ani de recuperare naturală pentru a reface vegetaţia originală.
De aceea, padurea şi diaspora verde trebuie « ajutată » cu plantaţii facute de oameni, mai ales de către cei care au profitat direct de lemnul obţinut prin defrişare … necontrolată  (mai mult decat necesar şi posibil).
Fiecare generaţie este responsabilă de  mentinerea sau dezvoltarea  suprafetelor verzi la necesarul echilibrului ecologic si la transmiterea acestei bogăţii inestimabile.
Având în vedere acestea şi ţinând cont că avem un mare deficit de suprafeţe verzi (fond forestier şi diaspora verde)  a devenit o urgenţă implicarea generală a populaţiei pentru dezvoltarea suprafeţelor verzi.
Un prim pas de facut este dezvoltarea fondului pepeinier, la necesar, pasul doi este plantarea şi apoi, întreţinerea acestor suprafeţe înverzite.
Pepinierele comunale   şi micropepinierele şcolare constituie o soluţie şi un sprijin substantial in acest demers.

În cadrul proiectului “Acţiunea Danubius 2007”, proiect elaborat şi implementat  de fundaţia noastră,  au fost realizate 5 micropepiniere şcolare, la Ecocentrele realizate în cadrul proiectului, la următoarele locaţii:

 • Şcoala Ecologică “Sfântul Ştefan”, la baza experimentală de la Leamna de Sus
 • Grădina Botanică din Craiova
 • Liceul Teoretic “Henry Coandă” Craiova
 • Liceul  Teoretic Bechet
 • Clubul Copiilor Calafat.

În continuarea proiectului am menţinut micropepiniera de la Leamna de Sus şi am realizat alte doua micropepiniere, la Liceul CFR Craiova si Liceul Agricol Malu-Mare.
Sperăm ca exemplul nostru va fi preluat şi la nivel guvernamental fiindcă dezvoltarea suprafetelor verzi este o condiţie a refacerii climatului local, regional şi global.

Persoane de contact, pe adresa organizatiei noastre:

 • Teclu Codresi, preşedinte Fundaţia AER,
 • Daniela Birtu, coordonator pentru proiectul “Micropepiniere”