APELUL CIVIC pentru Dezvoltare Durabilă
inițiat pe 11.12.2019

În baza Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030, aprobată de Organizația Națiunilor Unite,

Având în vedere prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României (SNDD),

Pentru contribuții la implementarea și completarea măsurilor specifice în Planul de Acțiune al SNDD,

Noi, cei reuniți cu ocazia Simpozionului național ”Mijloacele de trecere la DEZVOLTAREA DURABILĂ” (București, 11 decembrie 2019 și Craiova, 12.12.2019), organizat de Fundația Acțiunea Ecologică Română (Fundația AER), împreună cu toți semnatarii de mai jos

Facem apel la factorii decidenți
să trecem de urgență la aplicarea următorului prim set de măsuri:

1. Elaborarea și implementarea urgentă a unui program de Educație Națională pentru Dezvoltare Durabilă, începând cu persoanele decidente și continuând cu învățământul de masă, reformat pentru eficiență;

2. Impulsionarea mijloacelor de realizare a obiectivelor din Strategia 2030, începând cu înființarea organismele consultative pentru implementarea SNDD, și continuând cu elaborarea Planului de Acțiune Strategică;

3. Emiterea în regim de urgență a unei legi pentru sistarea defrișărilor în cadrul fondului forestier, pe un termen de cel puțin 10 ani, cu permisiunea tăierilor de igenizare necesare încălzirii locuințelor și a spațiilor de lucru;

4. Elaborarea si aprobarea în regim de urgență a unui program national de reconstructie ecologică a fondului forestier, a terenurilor agricole degradate și a ”diasporei” verzi (plantațiile din intravilan și plantațiile de-a lungul căilor de acces terestru, feroviar și naval);

5. Măsuri urgente în Planul de acțiune al Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă pentru tranziția la Economia Ecologică (Bioeconomie, Economia Circulară, Ecologia Urbană, principii pentru respectarea limitelor de exploatare a resurselor naturale și folosirea energiilor nepoluante etc).

Semnarea Apelului Civic pentru Dezvoltare Durabilă a avut loc la București, în data de 11 decembrie 2019, respectiv la Craiova, în data de 12 decembrie 2019.

Mai multe informații

Informații suplimentare