Despre Noi

FUNDATIA “ACTIUNEA ECOLOGICA ROMANA”

1. Istoric, viziune şi misiune

Presedinte Fundatie

Prof. Teclu Codresi

Organizaţia noastră a luat fiinţă pe 27 Decembrie 1989, ca asociaţie, în baza legii nr.21 / 1924, la actuala SC AVIOANE SA din Craiova, fiind recunoscuţi de Judecătoria Craiova pe 10.01.1990 prin hotărarea nr. 10 /1990.

în 1999 asociaţia s-a transformat în Fundatie, iar din anul 2003 functionăm în baza O.G.26/2000, aprobată cu modificări prin Legea 246 / 2005.
Astfel, Fundatia „Actiunea Ecologică Romană” (Fundaţia AER) este prima organizaţie neguvernamentală înfiinţată în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.

Viziunea Fundaţiei A.E.R. are un profund caracter umanist şi pragmatic, bazat pe conceptele Ecologiei Generale – refacerea echilibrului ecologic natural, a echităţii sociale şi a moralei creştine.

Misiunea asumată : contribuţii la implementarea eficientă a principiilor Ecologiei Sistemice în Mediul Social şi Mediul Economic, necesare Protecţiei Mediului, Reconstrucţiei Ecologice şi Dezvoltări Durabile a societăţii romaneşti.

2. Organizare

Conducerea Fundaţiei A.E.R. este asigurată de un Consiliu Director numit de către presedintele fondator, prof. Teclu Codresi şi fiecare program are un responsabil / manager / director de program.
Fundatia AER are sediul naţional în municipiul Craiova, are 3 filiale cu personalitate juridică la Calafat, Bucuresti si Rm.Valcea, şi 9 sucursale.