Fundatia A.E.R.

Activitate

 Fundaţia „Acţiunea Ecologică Română” (Fundaţia AER) este primul ONG înfiinţat în România Democrată, pe 27 Decembrie 1989 şi recunoscut de către Judecătoria Craiova la 30 ianuarie 1990, sub denumirea de Asociaţia „Acţiunea Ecologică Română”.

Viziunea Fundaţiei este refacerea echilibrului ecologic general, ca necesitate fundamentală pentru Dezvoltarea Durabilă a Societaţii Umane.

Misiunea Fundaţiei: contribuţii majore la educaţia civic – ecologică, la protecţia biodiversităţii şi la recontrucţia ecologică, necesare pentru dezvoltarea durabilă locală, regională şi globală.

Activitatea Fundaţiei AER este structurată pe următoarele  zece mari programe  de acţiune ecologică :

P1 / 1990 :  Programul pentru Actiuni Practice si Demonstrative:
– plantatii de arbori şi protectie zone verzi ;
– acţiuni de refacere zone umede ;
– custodia unor arii naturale protejate (Pajiştea Halofilă Gighera şi Valea Rea Radovan) ;
– exemple de bună salubritate ;
– model de lucru pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere.
– implementarea sistemului de colectare selectivă a deseurilor menajere la Scoala Ecologică “Sfantul Stefan”.

    P2 / 1991 :  Programul pentru Educatie Civic-Ecologică:
– organizarea şi participarea la simpozioane pe probleme de ecologie generala ;
– organizarea şi participarea la dezbateri publice ;
– organizarea şi desfăşurarea unor evenimente anuale (proiectul « Săptămâna Ecologică », cele  mai importante zile din calendarul ecologic etc).
– distribuirea de pliante, brosuri si materiale educationale catre populatie.

    P3 / 1993 :  Programul pentru Reconstructie Ecologică si Dezvoltare Social-Economică Durabilă:
– elaborarea în anul 1996 a primei versiuni a Programului “Agenda 21 Dolj”, inclusă în Carta   Albă a C.J. Dolj din acel an ;
– contributii la « softul » pentru reconstructia ecologica a Luncii Dunării, în principal zona Dolj.
– elaborarea Planului de Actiune Strategică în cadrul proiectului “Actiunea Danubius 2007”.

P4 / 1996 :  Programul pentru Ecologie Urbană:
contribuţii importante la îmbunătătirea managementului Asociatiilor de Proprietari ;
organizarea cursurilor de calificare pentru ocupaţia « administrator de imobile » ;
elaborarea de proiecte de finantare pentru mai buna curătenie a localitătilor ( ex. proiectul « Actiunea ECOS ») ;
– partener în echipa de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Craiova.

   P5 / 1997 :  Programul pentru Învătământ :
– Universitatea Ecologică din Craiova, a funcţionat în perioada 1999 – 2003, în proceduri de   autorizare, după care am renunţat datorită pretenţiilor exagerate ale CNEA şi am transferat studenţii   la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, unde au terminat 3 promoţii la specializarea “Ecologie şi protecţia mediului” şi alte două promoţii pentru care noi am fost Centru de Învăţământ la Distanţă ;
– Scoala Ecologica Sfantul Stefan din Craiova, a fost autorizata pentru 4 specializări Asistent Medical Generalist, Asistent Medical Kinetoterapeut, Asistent Medical de Farmacie si Agent Vamal. In anul scolar 2011 – 2012 funcţionăm cu două specializări: AMG si AMF fiindcă specializarea AMK a fost scoasă din Nomeclator iar la specializarea AV am renunţat noi datorită slabei frecvenţe a elevilor; In cadrul acestui program am organizat si am funcţionat in urmatoarele unităţi de invăţamant: – Scoala Postliceală Ecologică din Calafat a fost autorizată pentru 2 specializări Asistent Medical Generalist si Agent Vamal. A funcţionat incepand din 2001 si pană in 2005 ; – Liceul Ecologic din Craiova, autorizat din 2003, pentru specializarea matematică-informatică, dar nu a funcţionat din lipsă de candidaţi (in Dolj nu există lice particulare);

  P6 / 2000 :  Programul pentru Proiectare si Consultanta Ecologică:
documentare, specializare şi masterate în Ştiinţa Mediului ;
elaborare si derulare proiecte cu sau fără finantare externă.

   P7 / 2001 :  Programul pentru Integrare Ecologică Europeană:
proiecte comune de mediu în Ecoregiunea Dunărea 21 ;
– partener în reţele de ONG-uri de mediu;
– membru in reteaua Coalitia de Mediu
– reprezentăm România la  secţiunea Ecologie la Forumului Social European;
– suntem multiplicatori de informaţie europeană, mai ales pentru partea de mediu ;
– activităti culturale si turistice .

    P8 / 2002 :  Programul pentru Medicină Naturistă:
proiectul « Casa de Nursing pentru bătrâni » ;
– acordam ajutoare umanitare pentru batrani si pentru copii strazii.
– cultivarea de plante medicinale la baza scolara de la “Leamna de Sus”

     P9 / 2003 :  Programul pentru Agricultură Ecologică:
proiectul “Vârtop XXI” ;
– irigatii ecologice in cadrul proiectului “Studiu pentru Ecoirigatii”
– micropepiniere scolare.

      P10 / 2004 : Programul pentru Doctrina Civic-Ecologică:
– participanti activi la dezbaterea pentru elaborarea Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila a Romaniei
– contributii pentru dezvoltarea unei opinii, ideologii si apoi doctrină, similară cu doctrinele  politice, economice sau religioase, bazate pe principiul fundamental al ecologismului –  echilibrul ecologic, pe consecinţele unei dezvoltări nedurabile şi pe învăţătura religioasă.