Mesajul unui ecologist

(din 27 decembrie 1989)
 1. Civilizaţiile dispărute s-au autodistrus fiindcă nu au respectat principiile unei dezvoltări durabile?
 2. Schimbările climatice (inundaţii catastrofale, secetă, iarna fără zăpadă etc.) nu se datorează unei dezvoltări nedurabile?
 3. Protecţia socială precară şi alte lipsuri economice nu sunt determinate mai ales de limitele resurselor naturale?

Dacă DA, atunci să luăm aminte
şi să contribuim la perpetuarea speciei umane,
în condiţiile creşterii calităţii vieţii pe Terra!

Cultură și educație ecologică

Pregătirea viitorilor experți în domeniul ecologiei sistemice

Contribuții teoretice și practice la ecologia sistemică

Documente, cursuri și proiecte implementate  

Proiecte europene

Portofoliul de proiecte transfrontaliere ale Fundației AER

Evenimente publice

Participarea la evenimente publice și alte conferințe

Cursuri de formare

Programe de învățământ și cursuri profesionale pentru adulți

Noutăți

Știri și anunțuri în domeniul finanțărilor europene

Activitatea Fundației

 

Activitatea Fundației AER este structurată pe următoarele programe de acțiune ecologică:

Cursurile noastre

Fundația A.E.R, prin Centrul de Formare și Proiectare în Ecologie Urbană, revine și organizează noile cursuri de calificare – Nivel 3 de calificare europeană.  

1. Programul pentru Acțiuni Practice și Demonstrative
 • plantații de arbori şi protecție zone verzi;
 • acţiuni de refacere zone umede;
 • custodia unor arii naturale protejate (Pajiştea Halofilă Gighera şi Valea Rea Radovan);
 • exemple de bună salubritate;
 • model de lucru pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere;
 • implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor menajere la Școala Ecologică “Sfântul Ștefan”.
2. Programul pentru Educație Civic-Ecologică
 • organizarea şi participarea la simpozioane pe probleme de ecologie generală;
 • organizarea şi participarea la dezbateri publice;
 • organizarea şi desfăşurarea unor evenimente anuale (proiectul ”Săptămâna Ecologică”, cele  mai importante zile din calendarul ecologic etc);
 • distribuirea de pliante, broșuri și materiale educaționale către populație.
3. Programul pentru Reconstrucție Ecologică și Dezvoltare Social-Economică Durabilă
 • elaborarea în anul 1996 a primei versiuni a Programului “Agenda 21 Dolj”, inclusă în Carta Albă a C.J. Dolj;
 • contribuții la ”softul” pentru reconstrucția ecologică a Luncii Dunării, în principal zona Dolj;
 • elaborarea Planului de Acțiune Strategică în cadrul proiectului “Acțiunea Danubius 2007”.
4. Programul pentru Ecologie Urbană
 • contribuţii importante la îmbunătătirea managementului Asociațiilor de Proprietari;
 • organizarea cursurilor de calificare pentru ocupaţia ”Administrator de imobile”;
 • elaborarea de proiecte de finanțare pentru mai buna curățenie a localităților (ex. proiectul ”Acțiunea ECOS”);
 • partener în echipa de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Craiova.
5. Programul pentru Învățământ
 • Universitatea Ecologică din Craiova (a funcţionat în perioada 1999 – 2003) – Centru de Învăţământ la Distanţă;
 • Școala Ecologică Sfântul Ștefan din Craiova, autorizată pentru specializările: Asistent Medical Generalist, Asistent Medical Kinetoterapeut, Asistent Medical de Farmacie și Agent Vamal. A funcționat în următoarele unităţi de invăţământ: – Școala Postliceală Ecologică din Calafat (2001 – 2005) și Liceul Ecologic din Craiova (2003).
6. Programul pentru Proiectare și Consultanță Ecologică
 • documentare, specializare şi masterate în Ştiinţa Mediului;
 • elaborare și derulare proiecte cu sau fără finanțare externă.
7. Programul pentru Integrare Ecologică Europeană
 • proiecte comune de mediu în Ecoregiunea Dunărea 21;
 • partener în reţele de ONG-uri de mediu;
 • membru în rețeaua Coaliția de Mediu;
 • reprezentăm România la  secţiunea Ecologie la Forumul Social European;
 • suntem multiplicatori de informaţie europeană, mai ales pentru partea de mediu;
 • activități culturale și turistice.
8. Programul pentru Medicină Naturistă
 • proiectul ”Casa de Nursing pentru bătrâni”;
 • acordăm ajutoare umanitare pentru bătrâni și pentru copiii străzii;
 • cultivarea de plante medicinale la baza școlară de la “Leamna de Sus”.
9. Programul pentru Agricultură Ecologică
 • proiectul “Vârtop XXI”;
 • irigații ecologice în cadrul proiectului “Studiu pentru Ecoirigații”
 • micropepiniere școlare.
10. Programul pentru Doctrina Civic-Ecologică
 • participanti activi la dezbaterea pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României
 • contribuții pentru dezvoltarea unei opinii, ideologii și apoi doctrină, similară cu doctrinele politice, economice sau religioase, bazate pe principiul fundamental al ecologismului –  echilibrul ecologic, pe consecinţele unei dezvoltări nedurabile şi pe învăţătura religioasă.

Programul pentru învățământ

Centrul de Cercetare Aplicativă în Ecologia Sistemică – CCAES

CCAES reprezintă centrul de proiectare și cercetare în Ecologia Sistemică al AER.

Școala Ecologică ”Sfântul Ștefan” din Craiova

 

Școala Postliceală Ecologică din Calafat

Universitatea Ecologică din Craiova

 
Universitatea a funcționat în perioada 1999 – 2003.

Despre noi

Organizația noastră a luat ființă pe 27 Decembrie 1989, ca asociație, în baza legii nr. 21 / 1924, la actuala SC AVIOANE SA din Craiova, fiind recunoscută de Judecătoria Craiova pe 10.01.1990 prin hotărârea nr. 10 /1990.

în 1999, asociația s-a transformat în Fundație, iar din anul 2003 funcționează în baza O.G.26/2000, aprobată cu modificări prin Legea 246 / 2005.

Astfel, Fundația „Acțiunea Ecologică Romană” (Fundația AER) este prima organizație neguvernamentală înființată în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Viziune și misiune

Viziunea Fundației A.E.R. are un profund caracter umanist și pragmatic, bazat pe conceptele Ecologiei Generale – refacerea echilibrului ecologic natural, a echității sociale și a moralei creștine.

Misiunea asumată: contribuții la implementarea eficientă a principiilor Ecologiei Sistemice în Mediul Social și Mediul Economic, necesare Protecției Mediului, Reconstrucției Ecologice și Dezvoltării Durabile a societății românești.

A fi Om:

Exemplele cu atâtea dezastre naturale nu le poate înţelege un copil
dar un Om capabil şi responsabil …

Întrebare pentru Oameni:

Ce zici, contribui la dezvoltarea durabilă sau doar profiți?